Temporary Professional Engineers

Name(Surname First)

Category

Field

Wei Lijin

Pr Eng Temp

Aeronautical

Li Jinqian

Pr Eng Temp

Civil

Guo Canyin

Pr Eng Temp

Civil

Bota Timothy

Pr Eng Temp

Civil

Cai Jianhong

Pr Eng Temp

Civil

Cai Yadong

Pr Eng Temp

Civil

Cao Shijun

Pr Eng Temp

Civil

Cao Shiping

Pr Eng Temp

Civil

Dorner Stefan H

Pr Eng Temp

Civil

Hu Yueyuan

Pr Eng Temp

Civil

Le Dang

Pr Eng Temp

Civil

Lei Xiaowei

Pr Eng Temp

Civil

Leng Guoxiang

Pr Eng Temp

Civil

Li Hui

Pr Eng Temp

Civil

Li Jianbo

Pr Eng Temp

Civil

Luo Jinhua

Pr Eng Temp

Civil

Mudenda Sydney H M

Pr Eng Temp

Civil

Vawda Mohammed

Pr Eng Temp

Civil

Yang Lei

Pr Eng Temp

Civil

Zhao Chunhua

Pr Eng Temp

Civil

Li Kang

Pr Eng Temp

Civil

Ma Guoxiang

Pr Tech Temp

Civil

Chen Genlin

Pr Eng Temp

Civil

Chen Chao

Pr Eng Temp

Civil

Chen Xueqi

Pr Eng Temp

Civil

Jiang Ling Ling

Pr Eng Temp

Civil

Zhu Delong

Pr Eng Temp

Civil

Sun Qing

Pr Eng Temp

Communication

Chen Yirui

Pr Eng Temp

Communication

 Jiang Zudian

Pr Eng Temp

Communication

Lin Mingkai

Pr Eng Temp

Communication

Lin Yanjie

Pr Eng Temp

Communication

Lin Yanli

Pr Eng Temp

Communication

Long Shunbai

Pr Eng Temp

Communication

 You Heying

Pr Eng Temp

Communication

Yu Yunyi

Pr Eng Temp

Communication

Zhang Jinqing

Pr Eng Temp

Communication

Zheng Qiong

Pr Eng Temp

Communication

Chen Zhong

Pr Eng Temp

Communication

Du Dafeng

Pr Eng Temp

Communication

Lin Wei

Pr Eng Temp

Communication

Liu Jiangbo

Pr Eng Temp

Communication

Liu Xiande

Pr Eng Temp

Communication

Ru Hongxing

Pr Eng Temp

Communication

Wan Junhua

Pr Eng Temp

Communication

Chen Guozhi

Pr Eng Temp

Communication

Kang Weihong

Pr Eng Temp

Communication

Tian  Jigang

Pr Eng Temp

Communication

Huang Kun

Pr Eng Temp

Communication

Dong Hailong

Pr Eng Temp

Computer

Duan Yong

Pr Eng Temp

Computer

Gu Yong

Pr Eng Temp

Computer

Hu Lantian

Pr Eng Temp

Computer

Jiang Changsun

Pr Eng Temp

Computer

Liang Licheng

Pr Eng Temp

Computer

Li Dong Dong

Pr Eng Temp

Computer

Mi Xiaofeng

Pr Eng Temp

Computer

Tian Zifeng

Pr Eng Temp

Computer

Wang Ziyu

Pr Eng Temp

Computer

Zong Qiang

Pr Eng Temp

Computer

Li Feng

Pr Eng Temp

Computer

Gong Tao

Pr Eng Temp

Computer

Liao Xu Hui

Pr Eng Temp

Computer

Si Wei

Pr Eng Temp

Computer

Tian Hongjin

Pr Eng Temp

Computer

Wang Yixian

Pr Eng Temp

Computer

Xia Wei

Pr Eng Temp

Computer

Yang Minghai

Pr Eng Temp

Computer

Yang Qi

Pr Eng Temp

Computer

Yuan Hang

Pr Eng Temp

Computer

Zhao Hongtao

Pr Eng Temp

Computer

Zhang Lei

Pr Eng Temp

Computer

Zhu Shunxia

Pr Eng Temp

Computer

Wang Changyu

Pr Eng Temp

Computing

Li Yuanxiang

Pr Eng Temp

Construction

Wu Zhixin

Pr Eng Temp

Construction

Wang Hua

Pr Eng Temp

Eectronics

Sun Fengqi

Pr Eng Temp

Electrical

Bhaskar Mohandas Palat

Pr Eng Temp

Electrical

Chen Xuejun

Pr Eng Temp

Electrical

Soni Lakhamichand R

Pr Eng Temp

Electrical

Yang Hongpeng

Pr Eng Temp

Electrical

Wang Junfeng

Pr Eng Temp

Electronics

Xia Bing

Pr Eng Temp

Environmental

Wang Xuelin

Pr Eng Temp

Indusrial

Baohua Cong

Pr Eng Temp

Industrial

Quansheng Li

Pr Eng Temp

Industrial

Tang Guang Wen

Pr Eng Temp

Industrial

Jiang Xinsheng

Pr Eng Temp

Industrial & Civil

Luo Jianlong

Pr Eng Temp

Industrial & Civil

Nie Shunbao

Pr Eng Temp

Industrial & Civil

Tang Junjie

Pr Eng Temp

Industrial & Civil

Ying Yueer

Pr Eng Temp

Industrial & Civil

Fan Bohua

Pr Eng Temp

Mechanical

Fan Zhongya

Pr Eng Temp

Mechanical

Mikhail Fillipov

Pr Eng Temp

Mechanical

Li Dunfeng

Pr Eng Temp

Mechanical

Tare Siddartha S

Pr Eng Temp

Mechanical

Yang Jian Qiong

Pr Eng Temp

Mechanical

Zhang Ping

Pr Eng Temp

Mechanical

Liu Dayong

Pr Eng Temp

Metallurgical

Li Guiren

Pr Eng Temp

Mining

Liang Hanxuan

Pr Eng Temp

Mining

Wang Zheng Zhong

Pr Eng Temp

Mining

Wenjiang Qiu

Pr Eng Temp

Mining

Zhang Shiping

Pr Eng Temp

Mining

Ma Yijian

Pr Eng Temp

Structural

Tang Xiao

Pr Eng Temp

Structural

Yang Jingwei

Pr Eng Temp

Survey

Yang Wen

Pr Eng Temp

Survey

Boovaragamurthy Jaganathan

Pr Eng Temp

Telecoms

Das Debajit

Pr Eng Temp

Telecoms

Li Shiwei

Pr Eng Temp

Telecoms

Yu Hongmaimai

Pr Eng Temp

Telecoms

Yu Yunfu

Pr Eng Temp

Telecoms

 Zhao Jianhua

Pr Eng Temp

Transmission

Ouyang Hui

Pr Eng Temp

Transmission

Liu Guili

Pr Eng Temp

 

Wu Chaorong

Pr Eng Temp

 

Chen Zhinhua

Pr Eng Temp

 

Lin Ye

Pr Eng Temp